Statystyki


Title Author View Count
Strona główna Anna Parzyszek 2954
Plany i programy Anna Parzyszek 339
Zamówienia publiczne Anna Parzyszek 337
Statut Anna Parzyszek 271
Struktura własnościowa, majątek Anna Parzyszek 233
Oferty pracy Anna Parzyszek 220
Dyrektor Anna Parzyszek 172
Status prawny Ilona Cuber-Cebula 161
Uchwały Rady Pedagogicznej Ilona Cuber-Cebula 154
Wychowankowie Anna Parzyszek 150
Rada Pedagogiczna Anna Parzyszek 145
Opłaty Anna Parzyszek 140
Budżet Anna Parzyszek 136
Przedmiot działalności i kompetencje Anna Parzyszek 132
Organizacja Ilona Cuber-Cebula 128