Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Anna Parzyszek 2895
Plany i programy Anna Parzyszek 331
Zamówienia publiczne Anna Parzyszek 325
Statut Anna Parzyszek 268
Struktura własnościowa, majątek Anna Parzyszek 229
Oferty pracy Anna Parzyszek 212
Dyrektor Anna Parzyszek 159
Status prawny Ilona Cuber-Cebula 156
Uchwały Rady Pedagogicznej Ilona Cuber-Cebula 147
Wychowankowie Anna Parzyszek 144
Rada Pedagogiczna Anna Parzyszek 140
Opłaty Anna Parzyszek 134
Budżet Anna Parzyszek 131
Przedmiot działalności i kompetencje Anna Parzyszek 125
Organizacja Ilona Cuber-Cebula 124