Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Anna Parzyszek 3263
Plany i programy Anna Parzyszek 389
Zamówienia publiczne Anna Parzyszek 384
Statut Anna Parzyszek 302
Struktura własnościowa, majątek Anna Parzyszek 272
Oferty pracy Anna Parzyszek 248
Dyrektor Anna Parzyszek 214
Uchwały Rady Pedagogicznej Anna Parzyszek 201
Status prawny Anna Parzyszek 193
Wychowankowie Anna Parzyszek 183
Rada Pedagogiczna Anna Parzyszek 171
Opłaty Anna Parzyszek 171
Budżet Anna Parzyszek 164
Przedmiot działalności i kompetencje Anna Parzyszek 162
Rada Rodziców Anna Parzyszek 161