Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Anna Parzyszek 3195
Plany i programy Anna Parzyszek 372
Zamówienia publiczne Anna Parzyszek 371
Statut Anna Parzyszek 291
Struktura własnościowa, majątek Anna Parzyszek 259
Oferty pracy Anna Parzyszek 242
Dyrektor Anna Parzyszek 201
Status prawny Anna Parzyszek 185
Uchwały Rady Pedagogicznej Ilona Cuber-Cebula 184
Wychowankowie Anna Parzyszek 171
Rada Pedagogiczna Anna Parzyszek 163
Opłaty Anna Parzyszek 160
Budżet Anna Parzyszek 153
Przedmiot działalności i kompetencje Anna Parzyszek 152
Rada Rodziców Anna Parzyszek 150