Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Anna Parzyszek 2641
Plany i programy Paweł Sztoch 287
Zamówienia publiczne Anna Parzyszek 287
Statut Anna Parzyszek 234
Struktura własnościowa, majątek Anna Parzyszek 216
Oferty pracy Anna Parzyszek 173
Status prawny Ilona Cuber-Cebula 141
Uchwały Rady Pedagogicznej Anna Parzyszek 125
Dyrektor Anna Parzyszek 122
Wychowankowie Anna Parzyszek 114
Rada Pedagogiczna Anna Parzyszek 112
Budżet Anna Parzyszek 111
Organizacja Ilona Cuber-Cebula 110
Sprawozdania Paweł Sztoch 109
Przedmiot działalności i kompetencje Ilona Cuber-Cebula 108