Opłaty


Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu obejmują:

  • świadczenia wychowawcze, edukacyjne i opiekuńcze (poza 5 bezpłatnymi godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego)
  • żywienie (opłata na zakup surowców do przygotowania posiłków)

Szczegóły płatności zawierają akty prawne:

  • Uchwała Nr XLIX/386/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 czerwca 2014r w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lędziny oraz warunków zwolnienia z tych opłat
  • Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Nr 12/2010 w sprawie opłat za świadczoną usługę żywieniową dla wychowanków i pracowników przedszkola. 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Anna Parzyszek
email: przedszkole2@ledziny.pl tel.:admin
, w dniu:  18‑03‑2016 21:44:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Parzyszek
email: przedszkole2@ledziny.pl tel.:admin
, w dniu:  18‑03‑2016 21:44:43
Data ostatniej aktualizacji:
02‑05‑2016 11:58:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive