Status prawny


Status prawny przedszkola

17‑01‑2016 11:10:22

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach jest jednostką organizacyjną Gminy Lędziny, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.  

Podstawa prawna, powołanie i funkcjonowanie placówki:

  1. Uchwała XCII/12/99 Rady Miejskiej Lędzin z dnia 30.12.1999r w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Przedszkola”.
  2. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U z 2004r. nr 256 poz. 2572. z późn. zm).
  3. Ustawa z dnia 26.01.1982 Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006r. Nr.97 poz. 674 z pózn. zmianami)
  4. Statut Miejskiego Przedszkola z Oddziałąmi Integracyjnymi Nr 2 w Lędzinach.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Lędziny.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje  Śląski Kurator Oświaty.

Organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu na podstawie rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Anna Parzyszek
email: przedszkole2@ledziny.pl tel.:admin
, w dniu:  17‑01‑2016 11:09:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ilona Cuber-Cebula
email: mp2ledziny@onet.eu
, w dniu:  17‑01‑2016 11:09:27
Data ostatniej aktualizacji:
02‑05‑2016 10:06:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie