Uchwały Rady Pedagogicznej


  

Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej:

Uchwała nr1/2015/16 w sprawie organizacji pracy przedszkola

Uchwała nr2/2015/16 w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego

Uchwała nr3/2015/16 w sprawie propozycji rocznego planu pracy przedszkola

Uchwała nr4/2015/16 w sprawie projektu programu wychowawczego

Uchwała nr 5/2015/16 w sprawie projektu programu profilaktycznego

Uchwała nr6/2015/16 w sprawie zmian organizacji pracy przedszkola

Uchwała nr7/2015/16 w sprawie ujednolicenia dokumentacji nauczyciela i dziecka

Uchwała nr8/2015/16 w sprawie uchylenia obowiązującego Statutu i wprowadzenia jednolitego Statutu Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach

Uchwała nr9/2015/16 w sprawie uzupełniających programów w wychowaniu przedszkolnym

Uchwała nr10/2015/16 w sprawie modyfikacji Koncepcji Pracy placówki na rok szkolny 2015/16

Uchwała nr11/2015/16 w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć  dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych

Uchwała nr12/2015/16 w sprawie wyrażenia opinii o przyznaniu nagrody dyrektora z okazji Dnia Edukacji

Uchwała nr13/2015/16 w sprawie projektu planu finansowego na rok szkolny 2015/16

Uchwała nr14/2015/16 w sprawie dopuszczenie do użytku w roku szkolnym 2015/16 programu wychowania przedszkolnego

Uchwała nr15/2015/16 w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków na II półrocze w roku szkolnym 2015/16

Uchwała nr 16/20115/16 w sprawie przystąpienia do projektu unijnego w celu pozyskania środków na biofeedbeck

Uchwała nr17/2015/16 w sprawie programu autorskiego współpracy z rodzicami :Bądźmy razem a nie osobno”

Uchwała nr 18/2015/16 w sprawie autorskiego „Programu terapii pedagogicznej dziecka opartego na kinezjologii edukacyjnej”

Uchwała nr 19/2015/16 w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli 

 

Informacja wytworzona przez:
Ilona Cuber-Cebula
email: mp2ledziny@onet.eu
, w dniu:  18‑03‑2016 21:20:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Parzyszek
email: przedszkole2@ledziny.pl tel.:admin
, w dniu:  18‑03‑2016 21:20:55
Data ostatniej aktualizacji:
31‑03‑2016 14:27:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie