Budżet


Budżet Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach na rok 2017 wynosi: 3 154 386, 27 zł i jest opracowywany co roku przez Dyrektora placówki i Głównego Księgowego a zatwierdzany przez Organ Prowadzący. Wszelkie wydatki budżetowe dokonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z przeznaczeniem na:

  • wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
  • składki na ubezpieczenia, składki na fundusz pracy,
  • zakup usług,
  • bieżące opłaty za media,
  • bieżące remonty,
  • zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych,
  • dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, szkolenia pracowników
  • pozostałą działalność
Informacja wytworzona przez:
Robert Salwierak , w dniu:  30‑09‑2017 20:48:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Parzyszek
email: przedszkole2@ledziny.pl tel.:admin
, w dniu:  18‑03‑2016 20:48:25
Data ostatniej aktualizacji:
08‑10‑2017 08:49:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie