Statystyki


Title Author View Count
Strona główna Anna Parzyszek 3348
Plany i programy Anna Parzyszek 408
Zamówienia publiczne Anna Parzyszek 400
Statut Anna Parzyszek 318
Struktura własnościowa, majątek Anna Parzyszek 285
Oferty pracy Anna Parzyszek 258
Dyrektor Anna Parzyszek 223
Uchwały Rady Pedagogicznej Anna Parzyszek 212
Status prawny Anna Parzyszek 203
Wychowankowie Ilona Cuber-Cebula 193
Rada Pedagogiczna Anna Parzyszek 182
Opłaty Anna Parzyszek 182
Budżet Anna Parzyszek 180
Rada Rodziców Anna Parzyszek 173
Przedmiot działalności i kompetencje Anna Parzyszek 171